Active Stable Sverige

070-7133699 


HIT Active Stable - på ridskolan.

Fler och fler ridskolor väljer att titta närmare på en automatiserad grupphästhållning som alternativ för verksamheten istället för den traditionella hästhållningen i spilta eller box.
Anledningarna är många:
  • Ett bättre och mer naturligt hästliv med fler utfodringar/dygn.
  • Färre skador och generellt bättre hälsa med betydligt färre kolikfall och luftrörsproblem.
  • Ökad naturlig rörelse i valfri gångart.
  • Betydligt mindre personalkrävande.
Man ställer sig ofta även frågorna:
  • Hur fungerar det i praktiken?
  • Är det säkert för barnen?
  • Måste man ha alla typer av stationer?
  • Kan investera i omgångar?
Vi svarar på alla frågor! Varmt välkomna att kontakta oss!

"Från tanke till verklighet -

Vi finns med under hela processen".

Alla verksamheter är olika, de har olika ekonomiska förutsättningar och olika önskemål att uppfylla. Det kan vara en befintlig, traditionell ridskola som ska byggas om till ett HIT Active stable eller en nybyggnation. Vissa vill ha allt helt automatiserat andra enbart en förenklad, tidsstyrd utfodring.
Vår uppgift är att hitta den optimala lösningen som förenklar, förbättra och fungerar för just er verksamhet. Rådgivning, planering, ritningar allt för att nå bästa tänkbara resultat.

Ett underbart hästliv för stora och små.


Några av ridskolorna som har HIT Active Stable

BIld: HIT Aqua - Frostfritt vatten året runt

Ridskolan på Elfviks Gård på Lidingö har sedan länge HIT Active stable.

På anläggningen finns en stor härlig ligghall med halm, fördelad på två grupper. Två stycken HIT Kraftfoderstation Kompakt samt sex stycken tidstyrda höhäckar och HIT Aqua vatten.


Bild: HIT Dubbel höstation Exklusiv

Ridskolan Strömsholm - Aktiv Grupphästhållning sedan 2013.

Idag går det 18 valacker i HIT Active Stable på Ridskolan Strömsholm. De har flera olika ligghallar med halm, tre stycken HIT Dubbla Höstationer Exklusiv och en HIT Kraftfoderstation Kompakt samt HIT Aqua vatten.

Bild: 3D-ritning HIT Active Stable

Härnösands Ridklubb - En modern anläggning som har allt

På Härnösand Ridklubbs stora, moderna anläggning finns det plats till 30 st hästar och ponnys i HIT Active Stable.