Active Stable Sverige

070-7133699 


FARM-SERVANT®

Den moderna mockningsmaskinen som effektiviserar din vardag och gör hagmockningen till en fröjd!

FARM-SERVANT®


är den unika, patenterade nyckelfärdiga lösningen för automatiserad utmockning av hårdgjorda eller Mattbelagda hagar och gräshagar.

Farm Servant finns nu i flera olika modeller, storlekar och prisklasser.

KiK för den mindre gården  2-15 hästar

ECO-Line för upp till 25 hästar

PRO-Line för 10 hästar och uppåt

FARM-SERVANT® fördelar

- Enkel att använda, min. 50 % tidsbesparing
- Skräddarsydd produktion och robust design
- Justerbar höjd på sopvalsen - chassi med 360° roterande hjul
- Unikt hydraulsystem med fjärrkontroll till växlingsventilen.

FARM-SERVANT® är ett redskap för traktorer eller lastare. Lösningen automatiserar utmockning i områden som hårdgjorda hästhagar, mattbelagda hagar och gräshagar och stigar.

FARM-SERVANT® finns i en rad modeller och bredder för drift bak och fram. Specialutvecklade gummiläppar sopar upp gödseln och transporterar den till uppsamlingstanken. Tanken kan enkelt tömmas på en torr stack eller i en gödselbehållare.

Att använda FARM-SERVANT® varje dag gör personalhanteringen på gården mer effektiv. När det betraktas som en del av det övergripande moderniseringskonceptet för alla hästgårdar, bidrar FARM-SERVANT® till en högre livskvalitet för stallchefer och personal.

Tack vare sitt manuella flytläge kan FARM-SERVANT® reagera på en mängd olika terränger (kullar, vallar, små diken, etc.) oberoende av bogser- eller skjutande fordon. Det kan kompensera med ca. 25 cm åt alla håll.

FARM-SERVANT®-chassit är designat för att säkerställa enkel rörelse – även när det är lastat. Hjulen har helt oberoende fjädring och kan rotera 360°. Detta gör det möjligt för FARM-SERVANT® att hantera snäva radier och platser som är fulla av vändningar.