Active Stable Sverige

070-7133699 


Silber Fence

HÅLLBART OCH ELEGANT ELSTÄNGSEL FÖR HÄST- OCH BOSKAPSGÅRDAR

Metallstängslets hållbarhet, aluminiets rostbeständighet och elen i stängslet gör Silber-stängslet till den överlägset bästa och mest lönsamma lösningen för hästhagar och rasthagar för boskapen.

Silber-elstängslet av aluminium är en inhemsk produkt som konstruerats för att tåla det nordiska klimatet. Den tydliga designen döljer modern teknik, med vilken horisontalrören görs strömförande.

Fördelar med Silber Fences-

ROSTAR INTE, MURKNAR INTE OCH TÅL SLAG SAMT MINUSGRADER

Silber-stängslet är tillverkat av aluminium som lämpar sig utmärkt för utomhusbruk. Jämfört med vanliga metallstängsel har Silber-stängslet den fördel att det inte rostar.

Djuren tuggar på trästaket som dessutom murknar och måste lagas ofta. Silber-stängslet av aluminium håller för användning. Stängslet är lättare att underhålla och man får tid över för annat.

Aluminiumstängslet tål slag och minusgrader till skillnad från de flesta plaststängslen. Silber-stängslet behöver inte heller en separat eltråd, eftersom stängslets horisontalrör och grinden är strömförande.

ELEN I STÄNGSLET HINDRAR DJUREN FRÅN ATT LUTA SIG MOT STAKETET

Aluminium har bra elledningsförmåga, och därför är strömföringen i Silber-stängslet säker till skillnad från traditionella stängsel med eltråd som lätt går av.

Förutom stängslet är även grinden strömförande och därmed lutar sig djuren inte mot stängslet eller testar grindens hållfasthet. Tack vare elen hålls stängslet och grinden snygga och hagen är lättskött.

TRYGG FÖR DJUREN

Av aluminiet lossnar inga flisor som kan vara farliga för djuren och i stängselelementen används inga impregneringsämnen mot murknande som utgör en hälsorisk för hästarna.

UTVECKLAD FÖR PRAKTISKA KRAV

Det nya Silber-stängslet har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor i hästbranschen. I planeringen har stor vikt lagts på hållbarhet och funktion i krävande förhållanden.

Också ett elegant utseende är en viktig egenskap eftersom inhägnader och rasthagar ofta utgör en väsentlig del av gårdsområdet.

SILBER-STÄNGSLET ÄR ENKELT ATT MONTERA

Aluminiumstolparna väger bara lite och monteras på samma sätt som vanliga trästolpar. I hagmarken borras cirka 40 cm djupa hål med hjälp av en stång eller en jordborr och vertikalrören slås ned i hålen med hjälp av en hejare. Efter detta monteras horisontalrören, vilka fästs i varandra med kopplingsstycken och isoleras från vertikalrören. För monteringen behövs en batteridriven borrmaskin, utsättningstråd, en järnsåg och de vanligaste nycklarna. I planeringen av Silber-stängslen har man försökt beakta olika slags inhägnadsbehov samt smidig montering av stängslet och enkelt underhåll.


VÄLJ DEN STÄNGSELMODELL SOM BÄST LÄMPAR SIG FÖR DITT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

SILBER Smart

byggs av vertikala och horisontella aluminiumrör med plastisolering mellan rören. Inuti stängslet döljs modern teknologi, med vilken horisontalrören görs strömförande.

Du kan beställa Silber-stängsel med ett, två, tre eller till och med fler horisontalrör och bestämma höjden enligt just ditt användningsändamål. Läs mer om måtten på och specifikationerna för de olika modellerna nedan.

TEKNISKA DATA OM SILBER-STÄNGSLET
  • stängslets vertikala och horisontella stolpar är av aluminium

  • bultar och gångjärn är av rostfritt stål

  • vertikalstopen har en diameter på 80 mm

  • mellanrummet mellan vertikalstolparna är cirka fyra meter

  • horisontalröret har en diameter på 40 mm

  • horisontalrören är strömförande

  • stängslet står stadigt av sig självt, inga extra stöd behövs

SILBER Smart kan lätt installeras utan specialverktyg även till backen och till höjden av de horisontalrör är inga begränsningar. Horisontalrör kan också lätt läggas till senare, till exempel, med fölning eller om man får små ponnyer till stallet. Förlängningen av stängslet och installation av fler hagar är också lätt om mängden av hästar växer. SILBER Smart förändrar sig smart med dina behov!

GRINDAR FÖR SILBER-STÄNGSEL

Silber-grindarna är lätta och enkla att använda i det dagliga bruket. Du kan kombinera olika grindar för olika användningsändamål till Silber-stängslet. Aluminiumdelarna på alla grindmodeller har el, så djuren lutar sig inte mot grinden och testar ogärna dess hållbarhet.

SILBER FÄLTGRIND

Silber-fältgrindarna är grindar som kopplas till t.ex.​ ett vanligt elstängsel. Grindarna är lätta och enkla att använda i det dagliga bruket med hästarna. I leveransen av fältgrind ingår grinden, gångjärnen och grindstolparna.

GRINDHASPEN FUNGERAR SOM STRÖMBRYTARE 

Grindhaspen fungerar samtidigt som strömbrytare. När haspen lyfts upp bryts strömmen i grinden och när haspen stängs, är grinden åter strömförande. Frånkoppling av strömmen i grinden påverkar inte strömmen i stängslet, utan stängslets horisontalrör är strömförande precis som vanligt.

EN TVÅ METER BRED STANDARDGRIND
Den två meter breda standardgrinden är avsedd för daglig användning med hästar och boskap. Du kan köra genom grinden till exempel med en smålastare. Höjden på grindens översta horisontalrör är 155 cm.

EN TRE METER BRED GÅRDSGRIND
Den tre meter breda grinden kan användas dagligen med hästar och boskap och dessutom köras genom med traktor. Grinden är stabil och lätt att öppna och stänga.

EN FYRA METER BRED GÅRDSGRIND

Den fyra meter breda gårdsgrinden är avsedd för drivning av boskapen och för körning med stora traktorer.

GRIND MED TVÅ GRINDBLAD, 2 + 2 METER

Den sammanlagt fyra meter breda grinden består av två grindblad som båda är två meter breda. Mellan grindbladen finns en stödstolpe som skruvas fast i marken. Ett av grindbladen används för den dagliga drivningen av djuren. Genom att ta loss stödstolpen och öppna också det andra grindbladet kan man köra genom grinden med traktor.

Ladda ner våra PDF-Broschyrer!